Šv. Kalėdų – Jėzaus Gimimo Iškilmės šventimas Alytaus Šv. Kazimiero bažnyčioje

Gruodžio 24 d. (Kūčios)
Kalėdų Nakties (Piemenėlių) šv. Mišios – 21 val.
Šv. Mišių metu laiminama bažnyčios Prakartėlė. Tikintieji kviečiami atsineši palaiminimui savo namų Prakartėles.


Gruodžio 25 d. (Pirmoji šv. Kalėdų diena)
Šv. Mišios už parapiją ir aukotojų prie Prakartėlės intencijomis – 9 ir 11 val.


Gruodžio 26 d. (Antroji šv. Kalėdų diena, šv. Steponas)
Šv. Mišios – 11 ir 18 val.
11 val. šv. Mišiose meldžiamasi už parapijos ir klebono bendradarbius ir visus savanoriaujančius parapijoje.

Gruodžio 27 d. (Šv. Jonas evangelistas)
Šv. Mišios – 18 val.
Šv. Mišių metu laiminamas tikinčiųjų atsineštas vynas.


Gruodžio 30 d. (Šventoji Šeima)
Šv. Mišios – 18 val.


Gruodžio 31 d.
Šv. Mišios už parapijos geradarius ir rėmėjus – 18 val.
Šv. Mišios dėkojant ir pasitinkant Naujus metus – 23 val.


Sausio 1 d. (Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja)
Šv. Mišios – 11 ir 18 val.


Sausio 6 d. (Kristaus Apsireiškimas – Trys Karaliai)
Šv. Mišios – 11 ir 18 val. (šv. Mišių metu laiminama kreida).


Parapijos klebonas kun. Rytis
8-683-62 143

Kviečiame dalyvauti palaimintojo Karolio Akučio relikvijų įkurdinimo Alytaus Šv. Kazimiero bažnyčioje iškilmėse

2020 m. spalio 10 d. Karolis Akutis buvo paskelbtas palaimintuoju. Jo minėjimas liturgijoje – spalio 12 dieną. Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila 2021 04 10 dieną raštu kreipėsi į Asyžiaus (Italija) vyskupą Domenico Sorrentino, prašydamas palaimintojo Karolio Akučio pirmo laipsnio relikvijų Alytaus Šv. Kazimiero parapijos bažnyčiai, nuolatiniam viešam kultui.


Kviečiame dalyvauti palaimintojo Karolio Akučio relikvijų įkurdinimo Alytaus Šv. Kazimiero bažnyčioje iškilmėse:

Spalio 7 d. 

17 val. Antonijos Salzano Acutis knygos „Mano sūnaus paslaptis. Kodėl Karolis Akutis yra laikomas šventuoju?“ pristatymas Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje (Senoji g. 2, Alytus). Dalyvauja kun. Sigitas Jurkštas, muzikuojantis jaunimas. Vakarą veda kun. Rytis Baltrušaitis.

Spalio 8 d.

9 – 21 val. Maldos vigilija, ruošiantis palaimintojo Karolio Akučio relikvijų įkurdinimo bažnyčioje iškilmei (Alytaus Šv. Kazimiero bažnyčioje).

Spalio 9 d.

11 val. Palaimintojo Karolio Akučio relikvijų įkurdinimo bažnyčioje iškilmės liturgija (liturgijai vadovauja J. E. vyskupas Rimantas Norvila, dalyvauja Sausumos pajėgų orkestras).Po liturgijos – maloni staigmena šventės dalyviams.

Spalio 12 d.

18 val. Padėkos Eucharistijos šventimas, palaimintojo Karolio Akučio liturginis minėjimas.Po Eucharistijos šventimo Nerijaus ir Eglės Malinauskų padėkos Dievui ir žmonėms liudijimas / koncertas, už palaimintojo Karolio Akučio užtarimu gautas malones.

Parapijos klebonas kun. Rytis Baltrušaitis
(8-683-62 143)
www.alytauskazimieras.lt