2013 m. kovo 13 d. vakarą naujuoju 266-uoju Katalikų Bažnyčios popiežiumi (265-tuoju apaštalo Petro įpėdiniu) išrinktas kardinolas Jorge Mario BERGOGLIO SJ iš Argentinos, kuris pasirinko PRANCIŠKAUS vardą.

Popiežius PRANCIŠKUS
(FRANCISCUS PP.)

Romos vyskupas
Jėzaus Kristaus vikaras
Apaštalų Kunigaikščio įpėdinis
Visuotinės Bažnyčios vyriausiasis Popiežius
Vakarų patriarchas
Italijos primas
Romos provincijos arkivyskupas ir metropolitas
Vatikano miesto valstybės suverenas
Dievo tarnų tarnas

Jorge Mario Bergoglio gimė Argentinos sostinėje, Buenos Airėse, 1936 m. gruodžio 17 d. imigrantų iš Šiaurės Italijos, Pjemonto, šeimoje, užauginusioje penkis vaikus. Baigęs vidurinę mokyklą, pradėjo studijuoti chemiją, bet greit pasuko rengimosi kunigystei keliu. Pirmiausia įstojo į diecezinę kunigų seminariją, bet 1958 m. perėjo į Jėzaus Draugijos noviciatą. Baigęs noviciatą, buvo pasiųstas studijuoti į Čilę. Grįžęs į Argentiną, 1963 m. apsigynė filosofijos doktoratą. Porą metų dėstė jėzuitų kolegijoje. Nuo 1967 iki 1970 m. studijavo teologiją. Dar studijų metais, 1969-ųjų gruodžio 13 d. priėmė kunigo šventimus. 1973 m. balandžio 22 d. davė amžinuosius vienuoliškus įžadus Jėzaus Draugijoje.

Tėvas Jorge Mario Bergoglio SJ pirmiausia paskirtas noviciato magistru. Jau 1973 m. išrinktas Argentinos jėzuitų provincijolu. Nuo 1980 iki 1986 m. – Jėzuitų kolegijos rektorius. Nuo 1986 m. tęsė studijas ir stažavosi Vokietijoje.

1992 m. gegužės 20 d. popiežius Jonas Paulius II tėvą Bergoglio SJ paskyrė Buenos Airių augziliaru. Konsekruotas vyskupu tų pačių metų birželio 27 d. 1997 m. vyskupas J. M. Bergoglio SJ paskirtas savo arkivyskupo koadjutoriumi, o 1998 m. vasario 28 d. tapo Buenos Airių arkivyskupu. 2001 m. vasario 21 d. vykusioje Jono Pauliaus II sušauktoje konsistorijoje arkivyskupas J. M. Bergoglio SJ paskirtas kardinolu.

Vadovaudamas Argentinos sostinės arkivyskupijai kard. J. M. Bergoglio SJ tapo viena svarbiausių bažnytinio gyvenimo figūrų ne tik savo šalies, bet ir visos Lotynų Amerikos mastu, vienu pagrindinių kontinentinės evangelizavimo misijos pradininkų ir vykdytojų.

„Bažnyčios žinios“ Nr. 3 (393), 2013, p. 5.