Caritas.

Organizacija, kurios tikslas teikti įvairią pagalbą stokojantiems. Veikla vykdoma trečiadieniais ir pagal poreikį. Parapijiečius kviečiame prisidėti prie Carito veiklos savanoryste bei konkrečia materialine pagalba (Stasė, 8-674-37 523).