Alytaus Šv. Kazimiero bažnyčia yra pietinėje miesto dalyje, prie Ulonų ir Varėnos gatvių sankryžos.

Pirmoji Šv. Kazimiero bažnyčia Alytuje pastatyta 1670 m., antroji – 1762 m. 1804 m. bažnyčia dar veikė, o vėliau caro valdininkų uždaryta.

Intensyvūs Alytaus miesto raidos pokyčiai įvyko XIX a. 9 deš., pradėjus III klasės Alytaus tvirtovės statybą. Formuojant tvirtovės komunikacinę sistemą kairiojoje Nemuno pusėje, pietinėje miesto dalyje pastatytos Artilerijos kareivinės, o 1891 m. – ir mūrinė įgulos cerkvė. Pokrovskajos titulo cerkvė buvo stačiakampio plano, bazilikinio tūrio, turėjo du bokštus, dengtus šėtriniais stogais: pagrindiniame fasade ir virš ikonostaso. Pirmojo pasaulinio karo metu cerkvė pritaikyta vokiečių kareivių reikmėms ir naudota kaip evangelikų liuteronų bažnyčia.

Tarpukariu buvusiose kareivinėse įsikūrus Birutės antrajam ulonų pulkui, cerkvė pertvarkyta į filijinę Šv. Kazimiero bažnyčią. 1939 m. perkėlus ulonų pulką į Tauragę, bažnyčia uždaryta. Antrojo pasaulinio karo metais bažnyčia gan smarkiai nukentėjo. Po karo bažnyčios pastatas paverstas sandėliu, vėliau – netoliese įsikūrusios Alytaus mašinų gamyklos klubu.

1990 m. pastatas grąžintas tikintiesiems. 1991 m. sausio 3 d. pirmuoju Alytaus Šv. Kazimiero parapijos klebonu paskirtas kun. Juozas Gražulis. Jo rūpesčiu pastatyti parapijos namai, pradėta sovietmečiu suniokotos bažnyčios rekonstrukcija, suburta bendruomenė, įkurta bei pastatyta katalikiška mokykla (šiandien – Alytaus Šv. Benedikto gimnazija). Bažnyčios rekonstrukcijos projekto autoriai – architektas Vytautas Jakutis ir konstruktorius Saulius Stulpinas.

Dabartinė bažnyčia yra stačiakampio plano vienos navos pastatas su nežymiai išsikišusia trisiene apside šiaurės rytiniame fasade. Pastatas uždengtas dvišlaičiu stogu. Pagrindinis fasadas plokščias, lakoniškų, modernių formų. Svarbiausias pagrindinio fasado akcentas – virš bokšto iškylantis didelis, lieknų proporcijų kryžius, padarytas iš poliruotų keturkampio skerspjūvio metalo strypų. Šoninių fasadų plokštumas ritmingai skaido vertikalūs, siauri, po du suporinti langai.

Bažnyčios interjeras šiuolaikiškas: dominuoja vientisa erdvė, kurios pagrindinis akcentas – atvira ažūriška stogo konstrukcija ir nedidelė pusapskritė apsidė. Virš jos nuo stogo konstrukcijos ant grandinių pakabintas didelis, medinis krucifiksas atrodo tarsi metafiziškai tvyrantis erdvėje. Altoriaus erdvę projektavo architektai Violeta Beigienė ir Rymantas Zimkus. 2007 m. altorių, o 2010 m. parapijos globėjo Šv. Kazimiero skulptūrą sukūrė skulptorius Tomas Vosylius.

Bažnyčios šventorius nedidelis, asimetriško plano.

Informacija iš knygos „Vilkaviškio vyskupijos bažnyčios“ / vyr. redaktorė D. Kandrotienė, išleido VšĮ „Terra Publica“, 2011, p. 36–37.