Ministrantai.

Ministrantas – tai šv. Mišių patarnautojas, kurio pirmasis uždavinys – konkrečia tarnyste jungtis į liturgiją, tačiau taip pat išgyventi gražias, rimtas ir smagias akimirkas ministrantų grupėje meldžiantis, keliaujant, stovyklaujant, mokantis labiau pažinti Dievą ir save patį (Vytautas, 8-657-40 674).


Skaitovai.

Dievo žodžio skaitymas liturgijoje, tarnystė, kuri paliečia asmeniškai ir veda į artimesnį santykį su Dievu ir bendruomene, padeda suprasti, kad nesu tik pasyvus stebėtojas, bet galiu būti paties Dievo įrankis. Kad skaitymas liturgijoje būtų tinkamas, vyksta mokymai ir skaitymo pratybos (Laura, 8-614-94 757).


Vaikų tarnybėlė.

Sekmadienio 13.00 val. šv. Mišiose vaikai iki ketvirtos klasės Žodžio liturgiją kviečiami švęsti atskirai (bažnyčios bokšte), kad labiau suprantama kalba galėtų perskaityti Dievo žodį ir tai išreikštų spalvindami sekmadienio Evangeliją atitinkantį paveikslėlį. Vaikai sugrįžta į bendruomenę Aukos liturgijos pradžioje (Irena, 8-687-93 718).