Maldos grupė su Šventuoju Raštu.

Remiantis Šv. Raštu, malda veda tiesiogiai prie Dievo Žodžio, padeda geriau jį suprasti. Maldos grupėje giedama, meldžiamasi – Valandų Liturgija (psalmės),- nagrinėjama Šv. Rašto ištrauka, klausomasi kunigo komentaro, dalijamasi asmeninėmis įžvalgomis, klausiama. Grupė renkasi penktadieniais 19.00 val. Trukmė – 1,5 val. (kun. Rytis, 8-683-62 143).


Kodėl mes vadinamės katalikais?

Pagal parengtą metodiką aiškinasi Katalikų Bažnyčios Katekizmą. Grupė renkasi pirmadieniais po vakaro šv. Mišių (Eugenija, 8-614-29 006).


Motinos maldoje.

Judėjimą „Motinos maldoje“ 1995 m. Anglijoje įkūrė dvi katalikės motinos – Veronica Williams su svaine Sandra – po ilgų maldų supratusios, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu Viešpats kviečia jas burti motinas maldai už savo ir viso pasaulio vaikus. Grupė renkasi penktadieniais (Anelė, 8-612-27 282).


Gloriosa Trinitá.

Judėjimas – tai tikinčiųjų bendruomenė, paaukota Švenčiausiajai Trejybei, kuri yra tobulos šeimos pavyzdys. Šeima, kaip Švenčiausiosios Trejybės įvaizdis, yra privilegijuota vieta, kurioje gimsta ir vystosi šventumas. Bendruomenė evangelizacijai semiasi jėgų iš Eucharistijos, Švč. Sakramento Adoracijos ir Dievo Žodžio (Eimantas, 8-652-555 14).


Gyvasis rožinis.

Šios maldos bendruomenės nariai įsipareigoję melstis bent po vieną Rožinio maldos slėpinį kasdien. Rožinis – „rožių grandinė“ – pamaldus Jėzaus gyvenimo apmąstymas, Evangelijos santrauka. Jis išreiškia gyvą tikėjimą ir nuoširdžią meilę Išganytojui ir Švč. Mergelei Marijai (Anelė, 8-615-43 523).


Vyrų maldos grupė.

Maldos grupėje meldžiamasi, skaitomas Šv. Raštas, dalijamasi tikėjimo ir gyvenimo patirtimis, įsipareigojama konkretiems artimo meilės darbams. Susitikimai vyksta trečiadieniais 19.00 val. (Vytautas, 8-673-77 978).


„Alfa” kursas.

Tai galimybė santykių ieškantiems žmonėms susirasti bendraminčių, pasikalbėti ir atvira širdimi pamatyti Jėzų, kokio jie iki šiol nepažinojo. Tai būdas šį pasaulį pažvelgti iš Dievo perspektyvos tiems, kas sau užduoda gyvenimo prasmės klausimus. Kursas vyksta rugsėjo – gruodžio mėn. (Eugenija, 8-614-29 006).