Jaunimo choras

Sekmadieniais 9.00 val. šv. Mišiose giedantis choras, į kurį įsijungti kviečiami jauni žmonės (Daiva, tel. nr. 8 655 292 89).


Suaugusiųjų choras

Choras, kuris šlovina sekmadieniais 11.00 val. šv. Mišiose. Drauge giedodami ir melsdamiesi, keliaudami, švęsdami šventes, džiaugdamiesi ir vienas kitam padėdami, kuria bendruomenę. Kviečiami norintys giedoti brandžias tradicines katalikiškas giesmes ( Rima, kreiptis po šv. Mišių ).


Sekmadienio vakaro choras

Choras, kuris gieda sekmadienio vakaro 18.00 val. šv. Mišiose. Kruopščiai atrinktas repertuaras, kurio kiekviena melodija pareikalauja daug darbo ir repeticijų, praturtina liturgiją brandžiu jaunatviškumu. Į chorą kviečiami žmonės, turintys muzikinę klausą ir norintys visokeriopai augti. Priimant vykdoma atranka (Rima, kreiptis po šv. Mišių).