Savitarpio pagalbos grupė gedintiems.

Kiekvieno mėnesio pirmą penktadienį 11.00 val. bažnyčioje aukojamos šv. Mišios, kuriose meldžiamasi už artimuosius, gedinčius savo mirusiųjų. Po šv. Mišių „Tėviškės namuose“ (Daugų g. 5A, Alytus) renkasi savitarpio pagalbos grupė, kuri, vadovaujama sielovadininko, kryptingai veikia, kad padėtų įveikti netekties skausmą (Eimantas, 8-641-11 641).


Malda už onkologinius ligonius.

Kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį 11.00 val. šv. Mišiose meldžiamasi už onkologinėmis ligomis sergančius žmones.


Krikščioniškojo kino klubas.

Kino vakaro metu pristatomi, rodomi ir aptariami kino kritiko dr. Ramūno Aušroto parinkti filmai. Filmų peržiūros vyksta trečią mėnesio trečiadienį 17.30 val. (Marija, 8-686-21 738).


Krikščioniška literatūra.

Sekmadieniais bažnyčios prieangyje galite rasti įvairios krikščioniškos literatūros bei kitų religinių reikmenų.


Šabo diena.

Tai šeštadienis, skirtas maldai, tylai, mąstymui, patikimai bendrystei grupėje. Šabo dienos organizuojamos, remiantis konkrečiais krikščioniškais tekstais; vyksta nereguliariai, apie jas skelbiama parapijos skelbimuose, taip pat socialinėje paskyroje FB.