Kviečiame dalyvauti palaimintojo Karolio Akučio relikvijų įkurdinimo Alytaus Šv. Kazimiero bažnyčioje iškilmėse

2020 m. spalio 10 d. Karolis Akutis buvo paskelbtas palaimintuoju. Jo minėjimas liturgijoje – spalio 12 dieną. Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila 2021 04 10 dieną raštu kreipėsi į Asyžiaus (Italija) vyskupą Domenico Sorrentino, prašydamas palaimintojo Karolio Akučio pirmo laipsnio relikvijų Alytaus Šv. Kazimiero parapijos bažnyčiai, nuolatiniam viešam kultui.


Kviečiame dalyvauti palaimintojo Karolio Akučio relikvijų įkurdinimo Alytaus Šv. Kazimiero bažnyčioje iškilmėse:

Spalio 7 d. 

17 val. Antonijos Salzano Acutis knygos „Mano sūnaus paslaptis. Kodėl Karolis Akutis yra laikomas šventuoju?“ pristatymas Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje (Senoji g. 2, Alytus). Dalyvauja kun. Sigitas Jurkštas, muzikuojantis jaunimas. Vakarą veda kun. Rytis Baltrušaitis.

Spalio 8 d.

9 – 21 val. Maldos vigilija, ruošiantis palaimintojo Karolio Akučio relikvijų įkurdinimo bažnyčioje iškilmei (Alytaus Šv. Kazimiero bažnyčioje).

Spalio 9 d.

11 val. Palaimintojo Karolio Akučio relikvijų įkurdinimo bažnyčioje iškilmės liturgija (liturgijai vadovauja J. E. vyskupas Rimantas Norvila, dalyvauja Sausumos pajėgų orkestras).Po liturgijos – maloni staigmena šventės dalyviams.

Spalio 12 d.

18 val. Padėkos Eucharistijos šventimas, palaimintojo Karolio Akučio liturginis minėjimas.Po Eucharistijos šventimo Nerijaus ir Eglės Malinauskų padėkos Dievui ir žmonėms liudijimas / koncertas, už palaimintojo Karolio Akučio užtarimu gautas malones.

Parapijos klebonas kun. Rytis Baltrušaitis
(8-683-62 143)
www.alytauskazimieras.lt